Meny
  • English (UK)
  • Norsk (NO)

Administrasjon/Regnskap


 

Kontakt vår administrasjonsavdeling:

 

Cathrine S. T. Hammer

Daglig leder & salgs- og markedssjef

Tlf.: +47 909 277 03

E-post:


VAT/ORG No: NO 817193072 MVA

Vår bank: Nordea Bank Norge

Postboks 160, 3191 HORTEN

Swift code: NDEANOKK

Kto.nr. NOK : 6280.05.03146 IBAN: NO0562800503146

Kto.nr. EURO: 6280.04.47033 IBAN: NO1362800447033

Kto.nr. USD : 6280.04.41043 IBAN: NO4462800441043.


Last ned Credit rating attest.

Felles e-postadresse:

 

ENDRING AV FAKTURAADRESSE FOR Viking International Transport og Spedition AS 817193072 

 

Fra 04.02.2022 har Viking International Transport og Spedition AS flyttet sitt fakturamottak med tre alternative forsendelsesmetoder. Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk. Med elektronisk faktura får du raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduseres feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

 

Elektronisk faktura:

Viking International Transport og Spedition AS er registrert som mottaker av fakturaer i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og fakturaer kan sendes elektronisk til mottakers aksesspunkt knyttet til PEPPOL. I PEPPOL i Norge benyttes fakturaformatet EHF.

 

Viking International Transport og Spedition AS

Elektronisk fakturaadresse: 0192: 817193072

 

Digitaliseringsdirektoratet (tidl. Difi) har opprettet en egen webside for informasjon om dette, se anskaffelser.no/e-handel/faktura

 

Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til Viking International Transport og Spedition AS på følgende adresse:

 

Følgende krav til faktura per epost stilles:

én fil pr. faktura - hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer) samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer A4-format.

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.

 

Faktura sendt pr. post:
Viking International Transport og Spedition AS – 817193072
c/o Azets Insight AS
Postboks 6559
7439 Trondheim