Meny
  • English (UK)
  • Norsk (NO)

Adm/Regnskap


 

Kontakt vår administrasjonsavdeling:

 

Odd-Ivar Gjersvik

Daglig leder & salgs- og markedssjef

Tlf.: 330 30 774

Mobil: 960 06 237

E-post:


VAT/ORG No: NO 817193072 MVA

Vår bank: Nordea Bank Norge

Postboks 160, 3191 HORTEN

Swift code: NDEANOKK

Kto.nr. NOK : 6280.05.03146 IBAN: NO0562800503146

Kto.nr. EURO: 6280.04.47033 IBAN: NO1362800447033

Kto.nr. USD : 6280.04.41043 IBAN: NO4462800441043.


Last ned Credit rating attest.

Felles e-postadresse:

 

ENDRING AV FAKTURAADRESSE FOR Viking International Transport og Spedition AS 817193072 og Viking Transport AS 818184042

 

Fra 04.02.2022 har Viking International Transport og Spedition AS og Viking Transport AS flyttet sitt fakturamottak med tre alternative forsendelsesmetoder. Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk. Med elektronisk faktura får du raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduseres feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

 

Elektronisk faktura:

Viking International Transport og Spedition AS og Viking Transport AS er registrert som mottaker av fakturaer i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og fakturaer kan sendes elektronisk til mottakers aksesspunkt knyttet til PEPPOL. I PEPPOL i Norge benyttes fakturaformatet EHF.

 

Viking International Transport og Spedition AS

Elektronisk fakturaadresse: 0192: 817193072

 

Viking Transport AS

Elektronisk fakturaadresse: 0192: 818184042  

 

Digitaliseringsdirektoratet (tidl. Difi) har opprettet en egen webside for informasjon om dette, se anskaffelser.no/e-handel/faktura

 

Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til Viking International Transport og Spedition AS på følgende adresse:

 

For Viking Transport AS gjelder:

 

Følgende krav til faktura per epost stilles:

én fil pr. faktura - hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer) samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer A4-format.

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.

 

Faktura sendt pr. post:
Viking International Transport og Spedition AS – 817193072
c/o Azets Insight AS
Postboks 6559
7439 Trondheim

Viking Transport AS – 818184042
c/o Azets Insight AS
Postboks 6559
7439 Trondheim